Wizualizacja pracy urządzeń i instalacji

W zależności od wymogów projektowych oraz zaleceń inwestora każdy układ automatyki może zostać rozszerzony o element wizualizacji realizowany do wyboru: na panelach dotykowych, kartach Ethernetowych lub stacji operatorskiej BMS z oprogramowaniem SCADA. Rozbudowa układów automatyki o funkcję wizualizacji znacząco poprawia komfort nadzoru, obsługi oraz serwisowanie instalacji HVAC.

Przykład wykonania: mała instalacjia z wizualizacją pracy na kartach Ethernetowych

Wymagania:

Dostawa systemu sterowania dla instalacji HVAC obiektu zawierającej:

 • wentylatory dachowe
 • centrale wentylacyjne dachowe
 • aparaty grzewcze
 •  

  Wymagania do układów automatyki

 • obsługa instalacji lokalnie z poziomu pomieszczeń
 • ekonomiczna wizualizacja umożliwiająca dostęp do parametrów pracy, nastaw oraz alarmów z możliwością wysyłanie komunikatów alarmowych na adres email.
  Dostęp do wizualizacji lokalny dla obsługi oraz zdalny dla służb serwisowych
 •  

  SOUBER zakres dostawy:

 • układy automatyki (rozdzielnice zasilająco-sterujące) [2] z elementami automatyki [1] do montażu na instalacji. Rozdzielnice w wykonaniu zewnętrznym montowane na centralach (niższe koszty okablowania dla inwestora), falowniki zabudowane w rozdzielnicach
 • lokalne panele obsługi [3] pełen dostęp do parametrów pracy, nastaw, alarmów z poziomu pomieszczeń obsługi
 • wyposażenie układów automatyki [2] w karty Ethernetowe z wizualizacją pracy instalacji, dostęp lokalny z poziomu dowolnego komputera stacjonarnego [4] lub zdalny z poziomu komputera [5] i urządzenia mobilnego [6]
 •  

  Zalety:

 • integracja wszystkich elementów instalacji zapewniająca pełny nadzór nad instalacją z kilku punktów obsługi
 • ekonomiczna wizualiacja pozwalająca zarzadzać całą isntalacją lokalnie oraz zdalnie, obniżenie kosztów nieuzasadnionych wyjazdów ekip serwisowych
 • [2] Układ automatyki Quantum N-09 z wizualizacją

  Zakres dostawy:

 • rozdzielnica zasilająco-sterująca wyposażona w sterownik z kartą Ethernet z zaimplementowaną wizualizacją oraz panel obsługi pGD1
 • falownik wentylatora nawiewu komunikacja ze sterownikiem po protokole Modbus RTU - dostęp do parametrów falownika z poziomu panelu pGD1
 • czunik temperatury powietrza / zewnętrzny
 • czujnik temperatury powietrza / nawiew
 • czujnik temperatury powietrza / pomieszczenie
 • presostat różnicowy / wentylator nawiewu
 • presostat różnicowy / filtr nawiewu
 • siłownik przepustnicy sterowanie płynne / nawiew
 • siłownik przepustnicy sterowanie płynne / recyrkulacja
 • [2] Układ automatyki Quantum NW-31 z wizualizacją

  Zakres dostawy:

 • rozdzielnica zasilająco-sterująca wyposażona w sterownik z kartą Ethernet z zaimplementowaną wizualizacją oraz panel oabsługi pGD1
 • falownik wentylatora nawiewu oraz wywiewu (komunikacja ze sterownikiem po protokole Modbus RTU - dostęp do parametrów falownika z poziomu panelu pGD1
 • czunik temperatury powietrza / zewnętrzny
 • czujnik temperatury powierza / nawiew
 • czujnik temperatury powierza / wywiew
 • czujnik temperatury powierza / odzysk
 • czujnik temperatury przylgowy / temp. czynnika nagrzewnicy
 • termostat przeciwzamrożeniowy / nagrzewnica wodna
 • zawór regulacyjny trójdrogowy z siłownikiem / nagrzewnica wodna
 • presostat różnicowy / filtr nawiewu
 • presostat różnicowy / filtr wywiewu
 • siłownik przepustnicy on-off z funkcją bezpieczeństwa / nawiew
 • siłownik przepustnicy on-off / wywiew
 •  

  Sterowniki oraz falowniki skonfigurowane pod konrekty układ - gotowe do uruchomienia po podłączeniu.

   

  Lokalny panel obsługi

  Wszystkie dostarczane układy automatyki posiadają panel obsługi do montażu naściennego. W standardzie panele dostarczane są z 3m przewodem przyłączeniowym. W przypadku gdy istnieje potrzeba zainstalowania panelu w oddalonym, wyznaczonym miejscu obsługi istnieje możliowść jego oddalenia od rozdzielnicy na odległóść do 150m przy pomocy standardowego 6-cio żyłowego przewodu telefonicznego. Panel posiada tekstowe intuicyjne menu w języku polskim oraz umozliwia dostęp do wszystkich parametrów tj.: bieżące parametry pracy, nastawy, alarmy aktywne i historyczne oraz parametry serwisowe.

  Wizualizacji na kartach Ethernetowych

  Każdy układ automatyki może zostać wyposażony w kartę Ethernetową z zaimplementowaną wizualizacją pracy obsługiwanego urządzenia. Przy stosunkowo niskim koszcie inwestycji znaczącą podwyższamy komfort obsługi oraz nadzoru nad instalacją. Umożliwia ona lokalny oraz zdalny dostęp do zarządzania instalacjią z poziomu komputera lub urządzania mobilnego wyposażonego w przeglądarkę internetową

   

 • wersja demonstracyjna - testuj online - lokalizacja Rewa > dostęp kontakt: biuro@souber.pl
 • Opcja: systemy wizualizacji i nadzoru BMS z oprogramowaniem SCADA

  Dla dużych i rozbudowanych instalacji oferujemy systemy nadzoru BMS umożliwiające integrację większej liczby urządzeń oraz dodatkowych elementów instalacji z obcą automatyką. Pozwalają one integorwać poza elementami instalacji HVAC takie urządzenia jak liczniki energii i ciepła, układy chłodnicze, urządzenia klimatyzacyjne, oświetlenie oraz wiele innych..